Δ. Σ. Ένωσης

 • Επίτιμος Πρόεδρος

  κος ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 • Διοικητικό Συμβούλιο

  Πρόεδρος – ΜΑΡΊΝΟΣ ΔΙΟΝΎΣΙΟΣ (Ζάκυνθος)
  Αντιπρόεδρος – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΎΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ (Ρόδος)
  Γενικός Γραμματέας – ΠΑΠΟΥΤΣΉΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ (Καστελόριζο)
  Ταμίας – ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (Ηράκλειο, Κρήτης)
  Οργανωτικός Γραμματέας – ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πάτμος)
  Μέλος – ΑΘΑΝΑΣΊΟΥ ΠΕΡΙΚΛΉΣ (Κέρκυρα)
  Μέλος – ΤΥΡΙΝΌΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΊΔΩΝ (Κως)

 • Ελεγκτική Επιτροπή

  ΚΑΚΆΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣ (Ρόδος)
  ΠΑΝΤΑΖΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ (Μύκονος)