Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Για την εγγραφή σας στην Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ελληνικών Νήσων απαιτείται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, υποβάλλοντας την παρακάτω φόρμα.

Όσο για την Άδεια Ναυτικού Πράκτορα και το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (παραλαβή από Κ.Ε.Π.) απαιτείται η αποστολή τους στο registration@enpen.gr.

Όταν γίνει επιτυχής ταυτοποίηση των στοιχείων σας και εφόσον πληροίτε τις προϋποθέσεις εγγραφής, όπως αυτές ορίζονται στο κεφάλαιο 2, παράγραφος 3.1 του Καταστατικού της Ε.Ν.Π.Ε.Ν., θα λάβετε ενημερωτικό email ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Το κόστος εγγραφής των νέων μελών ανέρχεται στα πενήντα ευρώ (50 €) και το ετήσιο ποσό συνδρομής στα εκατό πενήντα ευρώ (150 €), με την πρώτη συνδρομή να πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου του 2021. Επισημαίνεται ότι, για το έτος 2020 τα ιδρυτικά μέλη έχουν εξοφλήσει τις συνδρομές τους, ενώ κάθε νέο μέλος θα οφείλει μόνο την συνδρομή του 2021. Η επιβεβαίωση καταβολής του ποσού θα γίνεται με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης.

Υπεύθυνος Εγγραφών: κος Σταυράκης Ζαχαρίας (Ταμίας)
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 693 664 4400
Ηράκλειο Κρήτης

Φόρμα εγγραφής

Παρακαλώ όπως διαβάσετε τους Όρους & Προϋποθέσεις Εγγραφής.