Μεγίστη, 01 Δεκεμβρίου 2020
Πρωτ.: 03/2020

Σας παραθέτουμε τα πρώτα επείγοντα αιτήματα του Σωματείου μας, που εκτός απότα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, προστίθενται και τα σοβαρά υγειονομικά-οικονομικά προβλήματα που μαστίζουν τη χώρα μας αλλά και όλο τον πλανήτη λόγο της πανδημίας του «Covid-19», που είναι τα εξής:

■ Επιδότηση 50% του κόστους μισθωμάτων 01/11/2020 – 31/05/2021, με την προοπτική να επεκταθεί μέχρι 31/12/2021 σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το 80% του τζίρου του 2019.

■ Επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για την χρήση 2021 σε περίπτωση που τα έσοδα του 2020 υπολείπονται πάνω από 40% σε σύγκριση με τα έσοδα του 2019. (Αυτό μπορεί να πάει με κλίμακα, όσο μεγαλύτερη η διαφορά στα έσοδα τόσο μεγαλύτερη η επιδότηση του μισθολογικού και μη κόστους)

■ Αντίστοιχα και για τις υποχρεώσεις πως τα πιστωτικά ιδρύματα. Επιδότηση ανάλογα με την μείωση του τζίρου.

■ Αύξηση των ποσοστών απόσβεσης παγίων τουλάχιστον για την χρήση του 2020 ανεξάρτητος αξίας του παγίου.

■ Πάγωμα του συνόλου των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέχρι την 31/08/2020 και με προοπτική να μπορέσουν να ρυθμιστούν σε ρύθμιση τουλάχιστον 48 δόσεων.

■ Να μην χαθούν ευνοϊκές ρυθμίσεις (120 δόσεων) σε περίπτωση που δεν τακτοποιούνται εμπρόθεσμα. Μπορεί να δοθεί δυνατότητα να ρυθμιστούν οι δόσεις που είναι εκπρόθεσμες σε νέα ρύθμιση χωρίς να χάνεται η ευνοϊκή ρύθμιση.

■ Άμεση ένταξη όλων των Ναυτικών Πρακτορείωνστο νέο ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020.

■ Να μην εφαρμοστεί για το έτος 2020 το υποχρεωτικό ποσοστό δαπανών με τραπεζικό μέσο για τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, να παραμείνει μόνο για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις.

■ Σε περίπτωση αναστολής των επιχειρήσεων με κρατική εντολή να υπάρχει αντίστοιχα επιδότηση για τα Νομικά Πρόσωπα (όπου αναφέρουμε επιδότηση εννοούμε να καλύπτουν το κόστος και όχι να μας καταθέτουν χρήματα).

■ Η άρση του «καμποτάζ» άμεσα, είναι μία κίνηση που θα συμβάλει καθοριστικάστο ΑΕΠ της χώρας, τα μέγιστα στις τοπικές κοινωνίες των νησιών που εξαρτώνται απόαυτότο τουριστικόπροϊόν και αυτότο αίτημα της ΕΝΠΕΝ επικουρείται και απότην πλειοψηφία των Δήμων των νησιών με επιστολές των Δημάρχων -πάρεδρων και αντιπροσώπων προς τον πρωθυπουργό, υπουργεία, τύπος κατάεπανάληψη την καλοκαιρινήπερίοδο (πχ απόφαση ΠΕΔ.ΙΝ.6-2/25-6-20, επιστολήΔήμου Σύμης για Καμποτάζ 7-7-20 στο Υπουργείο κτλ.)

■ Κατόπιν δεκαετιών στον κλάδο του «yachting» σας επισημαίνουμε ότι οι υπηρεσίες σας, έχουν σοβαρά επικοινωνιακά και διοικητικά προβλήματα με αποτέλεσμα να έχουν άμεσα αρνητικό αντίκτυπο προς τους ιδιοκτήτες σκαφών, τις ναυτιλιακές εταιρίες, τους κυβερνήτες και τους ναυτικούς πράκτορες. Δυστυχώς, όλο αυτό, θίγει την αξιοπιστία μας ως κράτος Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκαλεί σοβαρότατη δυσφήμιση για τη Χώρα μας. Για να επιλυθεί αυτό, θα πρέπει άμεσα να νομοθετήσετε με τρόπο που θα γίνεται κατανοητός από το σύνολο, ώστε να καταστήσετε ένα εκσυγχρονισμένο σύστημα των Υπηρεσιών, απαλλαγμένων από τα «βαρίδια» της γραφειοκρατίας που μας κρατάνε στάσιμους από την εξέλιξη μας ως κράτος, καθώς διανύουμε μία ψηφιακή εποχή(Π.χ. υπάρχουν νόμοι ψηφισμένοι απόδεκαετίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται στη Χώρα μας, σαν να μην είμαστε Ευρωπαϊκό Μέλος).

Ο Πρόεδρος

Παπουτσής Κωνσταντίνος

Ο Γενικός Γραμματέας

Καλοδούκας Λοΐζος